Elev utbildning ombord på fartyg

Utbildning har skett på många ställen, bl.a. i Monrovia (Liberia)

Lennart Andersson grundare och ägare till LennartsBilel AB

Utbildning Östersund

Utbildning på Sjöstridsskolan i Karlskrona

Ingemar Johansson utbildar i datasystem

Visar styrkan i vårt företag

Information för personal i Kosovo

Elever arbetar med olika övningsuppgifter under utbildning

Samling efter info ombord på HMS Carlskrona

Elev kontrollerar logistiksystem

Ingemar utbildar personal på Marinen

Besök oss på LennartsBilel AB


Visa större karta

Välkommen till LennartsBilel AB

Vi jobbar med konsultverksamhet inom datautbildning.
Kontakta oss för vidare information.
Företaget startade sin verksamhet 1980 som firma, och ombildade till AB 1989.
Var från början helt inriktat på renovering och försäljning av startmotorer och generatorer.
Har sedan 2006 utökat sin verksamhet med konsultarbete inom datautbildning i framförallt logistiksystem.

Utbytessystem från LennartsBilel AB.
Vi saluför utbytessystem när det gäller startmotorer och generatorer. Kontakta oss för vidare information.

Logga in