Elever arbetar med olika övningsuppgifter under utbildning

Elev kontrollerar logistiksystem

Utbildning Stridsskolan i Karlskrona

Utbildning Östersund

Ingemar Johansson utbildar i datasystem

Elev utbildning ombord på fartyg

Utbildning har skett på olika ställen, bl.a. i Monrovia (Liberia)

Samling efter info ombord HMS Carlskrona

Lennart Andersson grundare och Ägare till LennartsBilel AB

Ingemar utbildar personal vid Marinen

Visar styrkan i Företaget

Information för personal i Kosovo

Besök oss på LennartsBilel AB


Visa större karta

Välkommen till LennartsBilel AB

Vi jobbar med konsultverksamhet inom datautbildning.
Kontakta oss för vidare information.
Företaget startade sin verksamhet 1980 som firma, och ombildade till AB 1989.
Var från början helt inriktat på renovering och försäljning av startmotorer och generatorer.
Har sedan 2006 utökat sin verksamhet med konsultarbete inom datautbildning i framförallt logistiksystem.

Utbytessystem från LennartsBilel AB.
Vi saluför utbytessystem när det gäller startmotorer och generatorer. Kontakta oss för vidare information.

Logga in