Företaget startade sin verksamhet som firma, och ombildade till AB 1989.
Var från början helt inriktat på renovering och försäljning av startmotorer
och generatorer.
Har sedan 2006 utökat sin verksamhet med konsultarbete inom data utbildning
i framförallt logistiksystem.

Logga in