Visar styrkan i Företaget

Information för personal i Kosovo

Ingemar Johansson utbildar i datasystem

Elever arbetar med olika övningsuppgifter under utbildning

Elev utbildning ombord på fartyg

Elev kontrollerar logistiksystem

Ingemar utbildar personal vid Marinen

Utbildning Östersund

Utbildning Stridsskolan i Karlskrona

Lennart Andersson grundare och Ägare till LennartsBilel AB

Samling efter info ombord HMS Carlskrona

Utbildning har skett på olika ställen, bl.a. i Monrovia (Liberia)

Om LennartsBilel AB

Företaget startade sin verksamhet som firma, och ombildade till AB 1989.
Var från början helt inriktat på renovering och försäljning av startmotorer
och generatorer.
Har sedan 2006 utökat sin verksamhet med konsultarbete inom data utbildning
i framförallt logistiksystem.

Logga in