Ingemar Johansson utbildar i datasystem

Elev utbildning ombord på fartyg

Elev kontrollerar logistiksystem

Visar styrkan i vårt företag

Elever arbetar med olika övningsuppgifter under utbildning

Utbildning har skett på många ställen, bl.a. i Monrovia (Liberia)

Lennart Andersson grundare och ägare till LennartsBilel AB

Samling efter info ombord på HMS Carlskrona

Utbildning Östersund

Information för personal i Kosovo

Ingemar utbildar personal på Marinen

Utbildning på Sjöstridsskolan i Karlskrona

Om LennartsBilel AB

Företaget startade sin verksamhet som firma, och ombildade till AB 1989.
Var från början helt inriktat på renovering och försäljning av startmotorer
och generatorer.
Har sedan 2006 utökat sin verksamhet med konsultarbete inom data utbildning
i framförallt logistiksystem.

Logga in